2024 – NU

OPDRACHTGEVER: Speels Collectief

Speels Collectief is een divers, mixed-abled theatergezelschap. Het gezelschap streeft naar een samenstelling van performers, makers en medewerkers met zoveel mogelijk variatie in onder andere leeftijd, gender en etniciteit. Het team bestaat uit mensen met en zonder (fysieke/verstandelijke/sociale) beperking. Mensen die te maken hebben met maatschappelijke uitsluiting in welke vorm dan ook, kunnen volwaardig deel uitmaken van het gezelschap.


OPDRACHT
Uitvoering van de zakelijke leiding, fondsenwerving en pro(positie) van de organisatie.

WEBSITE
speelscollectief.nl

fotografie: Zefanja Hoogers & Hazar Chaouni, Seye Cadmus, Filibert Kraxner