2019 – 2024

OPDRACHTGEVER: ZOUT
Zout maakt met theater en participatieprojecten maatschappelijke vraagstukken zichtbaar voor een breed publiek.

OPDRACHT
Bij Zout werkte ik aan:

Strategische beleidsvorming: het ontwikkelen van een uitvoerbare beleidsvisie die de richting en missie heeft versterkt en bijdroeg aan een efficiëntere, professionelere bedrijfsvoering en duidelijkere positionering.

Netwerkontwikkeling & partnerschappen: het initiëren van strategische samenwerkingsverbanden tussen het culturele en sociaal domein en gemeenten, wat heeft geresulteerd in duurzame partnerschappen en succesvolle programma’s.

Innovatie: behoefteonderzoek en prototype testing, wat resulteerde in nieuwe artistieke vormen, publiekswerking en marketingstrategie, de uitbreiding van partnerschappen, investeerders, en een breder publieksbereik.

Fondsenwerving & acquisitie: effectief leiden van succesvolle fondsenwerving en acquisitie, wat resulteerde in verbeterde producties, een sterkere financieringsmix en verhoogde omzet, waardoor projecten konden worden opgeschaald en verduurzaamd.


WEBSITE
zoutspeelt.nl