OPDRACHTGEVER
Hertog Zout
Met theater als onderzoekend en verbindend instrument, biedt Hertog Zout een veilig kader om maatschappelijke vraagstukken zichtbaar te maken voor een breed publiek.

OPDRACHT
Zakelijke leiding (freelance): advies, creatieve strategie, communicatie en professionalisering van de organisatie.

WERKZAAMHEDEN
Ik zet me in voor een betere positionering, een heldere communicatiestrategie en de toekomstbestendigheid van Hertog Zout. Dit doe ik door o.a. het adviseren bij – en inspelen op behoeften van de samenwerkingspartners en doelgroepen, het verkennen en analyseren van het werkgebied, acquisitie en fondsenwerving,

fotografie 
Femke Linders, Thomas Segers, Ron Machielse & Christel Ooms