2019 – NU

OPDRACHTGEVER: ZOUT
Zout biedt met theater en participatieprojecten een veilig kader om maatschappelijke vraagstukken zichtbaar te maken voor een breed publiek.

OPDRACHT
Zakelijke leiding, fondsenwerving, marketingstrategie, ontwikkeling waardepropositie en verdienmodel. Algemene professionalisering van de organisatie.

WEBSITE
zoutspeelt.nl