OPDRACHTGEVER
Zuylen Uitvaartverzorging

WERKZAAMHEDEN
concept & strategie imagocampagne // productie // fotografie // post-produktie

In opdracht van Zuylen Uitvaartverzorging bedacht ik een beeldconcept waarbij de uitvaartverzorgers in hun eigen omgeving werden gefotografeerd en vertellen over hun eigen uitvaart.

Allereerst fotografeerde ik externe professionals die als ‘secundaire’ uitvaartverzorgers op hun eigen manier – vaak achter de schermen – een bijdrage leveren aan een mooi afscheid. Denk aan de timmerman die de kisten bouwt en de bakker die de broodjes voor een uitvaart bakt. Deze externe professionals werden strategisch gekozen waardoor zij binnen de campagne niet alleen als inspirators maar ook als ambassadeurs van Zuylen Uitvaartverzorging werden ingezet.

TEAMĀ 

Projectmanagement
Anne Marie Scheepers

Grafisch Ontwerp
Yurr Studio

Storytelling & tekst
Michiel van den broek

Assistentie fotografie
Stijn Rompa
Evita Copier