2019 – 2020

OPDRACHTGEVER
Stichting Stek 
Stek is een tijdelijke Broedplaats waar creatieve ondernemers de ruimte en de vrijheid krijgen om te experimenteren, ontwikkelen en groeien. Stek ligt in het CrossMark gebied, een nieuw stadsdeel in transitie: de grootschalige industriecomplexen en het braakliggende terrein zullen in de toekomst plaatsmaken voor een compleet nieuw stadsdeel.


OPDRACHT
Algemene coördinatie van het project, fondsenwerving, het initiëren en (mede)organiseren van events, de bepaling en uitvoering van een nieuwe zakelijke strategie, de professionalisering alle communicatie uitingen en het leggen van verbindingen met lokale, culturele organisaties en de stad Breda.

WERKZAAMHEDEN

projectleiding
Naast de dagelijkse, zakelijke leiding, creëerde ik een visie en communicatiestrategie voor een betere zichtbaarheid en toekomstbestendigheid. Dit resulteerde onder andere in de professionalisering van alle communicatie uitingen en het ontwikkelen en uitvoeren van een imagocampagne.

fotografie 
Femke Linders

video
Thijs van Gasteren

ontwerp huisstijl
Thunder & Bold