OPDRACHTGEVER

Het Pon
Het PON verzamelt kennis en signaleert actuele trends en ontwikkelingen op een breed, sociaal terrein.

OPDRACHT
Ontwikkeling concept en fotografie voor de verbeelding van 6 artikelen Het Pon’s jaarverslag.

WERKZAAMHEDEN
Conceptontwikkeling en productie, in samenwerking met Yurr Studio. Vanuit het thema D-emo-cratie worden er in dit jaarverslag verschillende maatschappelijke vraagstukken en de daarmee gepaarde emoties beschreven. Van angst voor vluchtelingen, schaamte voor dementie tot verwondering door herbestemming van erfgoed en liefde voor daklozen.

De 6 hoofdstukken in het jaarverslag vertegenwoordigen een emotie. Mijn werk begon bij de bepaling van de kleuren per hoofdstuk, per emotie. Hiermee werd de basis gelegd voor het grafische ontwerp en het uiteindelijke beeld.


TEAM
projectmanagement
Maartje Pinxteren

grafisch ontwerp
Yurr studio

assistentie fotografie
Stijn Rompa
Hans Meertens
Rita Sá Couto
Loet Stippel