OPDRACHTGEVER
Nieuwe Veste & Zuiderwaterliniefestival

OPDRACHT
Concept en uitvoering fotografie portretten
Conceptontwikkeling tentoonstelling

WERKZAAMHEDEN
conceptontwikkeling // productie // styling // fotografie // postproductie

In opdracht van Nieuwe Veste portretteerde ik 17 deelnemers van een theatervoorstelling. 1 criterium: zet deze mensen in hun kracht. Een gedeelte van de deelnemers dreigde ooit buiten de maatschappij te vallen.

Om de maatschappelijke impact van het project te vergroten, betrok ik 58 leerlingen van basisschool St.Joseph in Breda bij deze opdracht. Met een kunst-educatieve workshop zijn de leerlingen uitgedaagd om een creatief antwoord te geven op de vraag: Waar haal je de kracht vandaan als je niet meer op eigen benen kunt staan ?

De deelnemers van de theatervoorstelling werden gevraagd om elkaars krachten te benoemen en deze te vertalen naar de eigenschappen van verschillende dieren. Deze dieren werden de inspiratiebronnen voor de papieren kostuums die de kinderen voor hen maakten. Zo ontstond de titel Totem. Binnen 2 lesuren en een budget van 28 euro voor de materialen, waren alle 17 kostuums binnen 1,5 uur klaar.

Daarna vroeg ik de deelnemers een gebeurtenis te omschrijven die veel impact heeft gehad op hun leven. Tijdens de tentoonstelling waren deze persoonlijke verhalen te lezen aan de binnenzijde van de installatie. De vraag wie welk verhaal heeft geschreven blijft open.

TEAM

projectmanagement
Ellis Pijnenborg (Nieuwe Veste)

assistentie fotografie
Mickey Balkema
Rian Jolie

kostuums
Groep 8, 2017/2018 St.Josephschool Breda

visagie 
Linda Vreeburg
Sascha Bodewes

ontwerp installatie
Ellis Pijnenborg ism De Houtbroeders

bouw installatie
De Houtbroeders

dank
Angelique van Dongen
Hans Meertens